Diensten

Wij kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van CE-markering. Daarnaast verrichten we diensten op het gebied van arbeidsveiligheid: bijvoorbeeld de richtlijn Arbeidsmiddelen en ATEX 137

Bij al onze dienstverlening staat een pragmatische aanpak voorop.

Onze diensten:

 • vooronderzoek: Welke richtlijnen/ normen zijn van toepassing op uw product? Met als resultaat een stappenplan.
 • risicobeoordeling uitvoeren: Al heel lang verplicht bij de Machinerichtlijn en inmiddels bij steeds meer CE-richtlijnen.
 • samenstellen/ opstellen Technisch Dossier
 • opstellen gebruikershandleiding
 • ATEX zonering
 • ATEX beoordeling ontstekingsrisico’s
 • ondersteuning bij toepassen van EN-normen
 • cursussen/ opleiding over CE-markering
 • organisatieadvies: hoe implementeer ik CE-markering organisatiebreed?
 • advies over de juridische aspecten: welke partij is aansprakelijk?

Voor CE-markering op speelgoed klik hier

ATEX

Avier legt zich vooral toe op de technische aspecten van ATEX.
Voor nieuwe apparatuur en installaties betekent dat CE-markering volgens de ATEX-95 richtlijn. Net als bij alle andere CE-richtlijnen spelen de Europese veiligheidsnormen een belangrijke rol. Bij grotere installaties is daarbij vaak ook zone-indeling nodig. We gebruiken dan de methodes zoals voorgeschreven in het kader van ATEX-137 (in Nederland de NPR-7910).

Het beoordelen van bestaande installaties (ATEX 137) kan het beste in de volgende stappen worden uitgevoerd:

 • Quickscan: een globale beoordeling op basis van onze parate kennis. Geeft een indicatie van het huidige veiligheidsniveau en aandachtpunten voor vereiste aanpassingen.
 • Zone-indeling (vaak is eerst een quickscan nodig).
 • Beoordeling ontstekingsrisico’s: bij ATEX-95 is dit een van de belangrijkste onderdelen; onze aanpak voor bestaande apparatuur is hiervan afgeleid. De zone-indeling moet bekend zijn.

De rapportages hierover vormen het belangrijkste deel van het explosieveiligheidsdocument (EVD). Het zal nog aangevuld moeten worden met organisatorische maatregelen. Desgewenst leveren wij u een sjabloon voor de vereiste inhoud van het EVD.

Arbeidsmiddelen

In veel bedrijven worden producten (machines, installaties, gereedschappen) gebruikt die al aangeschaft zijn voordat de CE-markering van kracht werd. Deze mogen in principe verder gebruikt worden, maar moeten wel voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen. Dit is een “Arbo-richtlijn” die de verplichtingen bij de werkgever legt. Ook hier kunnen wij u van dienst zijn.
Verder zijn er natuurlijk grensgebieden: als een machine wordt gewijzigd of uitgebreid kan CE ineens wel van toepassing zijn.