CE-markering

CE-markering is Europese productwetgeving die veiligheidseisen stelt aan producten die binnen de EG op de markt worden gebracht. Voor de meeste soorten producten is een specifieke Richtlijn opgesteld. Bijvoorbeeld de Machinerichtlijn, de Speelgoedrichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn etc. Alle CE-richtlijnen zijn gratis te downloaden op onze website.

Elke richtlijn bevat fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen die gelden voor de productsoort die vallen onder de Richtlijn. Deze algemene veiligheidseisen zijn concreet uitgewerkt in Europese veiligheidsnormen (EN-normen).

Al sinds 1993 ondersteunen wij bedrijven bij het toepassen van de Europese productregelgeving.
Wij onderscheiden ons vooral door:

  • Grote parate kennis door jarenlange ervaring
  • Een pragmatische aanpak
  • Beschikking over omvangrijke bibliotheek met normen en kennis over CE-markering
  • Korte lijnen en persoonlijk contact.
  • Onafhankelijkheid: we leveren geen producten waarover we adviseren.
  • Wij volgen de ontwikkelingen in de regelgeving op de voet.

Eerste stap bij CE-markering is om te bepalen welke Richtlijn van toepassing is op uw product.  Elke CE-richtlijn bevat een scope waarin een definitie staat van het product waarvoor de Richtlijn geldt.

Een voorbeeld:

In de scope van de Machinerichtlijn staat: “een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem (…) van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing.”

De oplettende lezer zal meteen opmerken: Ha… mijn Ferrari Testarossa valt dus ook onder de Machinerichtlijn! Dit is echter niet het geval, elke Richtlijn bevat uitzonderingen. En in de Machinerichtlijn zijn motorvoertuigen voor op de openbare weg uitgezonderd. Machines die aangebracht zijn op een motorvoertuig vallen weer wel onder de Machinerichtlijn, denk aan een hydraulische laadklep op een vrachtwagen. Het kan dus een beetje een puzzel zijn. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de Richtlijnen primair door juristen zijn opgesteld.

Om het nog wat interessanter te maken: een product kan ook onder meerdere richtlijnen vallen. Een mobieltje valt onder de R&TTE-richtlijn en de EMC-richtlijn. Als de accu leeg is moet het mobieltje opgeladen worden en daarmee is ook de Laagspanningsrichtlijn van toepassing. Maar dit gaat veranderen met de komst van de nieuwe RED-richtlijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u met plezier naar een collega van ons.

Onze Missie en visie:

Wij helpen fabrikanten en importeurs om producten op de markt te brengen die voldoen aan de geldende regelgeving. Daartoe ondersteunen wij hen op een pragmatische manier. Dit leidt tot een vermindering van claims en recalls door ongevallen en gezondheidsschade ten gevolge van producten.