Downloads

Downloads van alle  CE-richtlijnen vindt u hier, verder guides, logo’s en andere nuttige documenten over CE-markering.

Deze pagina is momenteel in bewerking, nog niet alle richtlijnen zijn beschikbaar. Excuses voor het ongemak. De Richtlijnen zijn ook hier te vinden.

Een handig kaartje van landen waar CE van toepassing is vindt u hier (de blauw en geel gemarkeerde landen).

Overzicht van alle CE-richtlijnen (scroll naar de tabel onderaan om de documenten als PDF te downloaden):

 • 89/686/EEC Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 90/385/EEC Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • 92/42/EEC Nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels
 • 93/15/EEC Explosieven voor civiel gebruik
 • 93/42/EEC Medische hulpmiddelen
 • 94/9/EC Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 94/25/EC Pleziervaartuigen
 • 95/16/EC Liften
 • 96/98/EC Uitrusting van zeeschepen
 • 97/23/EC Drukapparatuur
 • 98/79/EC Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • 99/5/EC Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur
 • 2000/9/EC Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • 2000/14/EC Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
 • 2004/22/EC Meetinstrumenten
 • 2004/108/EC Elektromagnetische compatibiliteit
 • 2006/42/EC Machines
 • 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Elektrisch materieel bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (laagspanning)
 • 2007/23/EC Pyrotechnische artikelen
 • 2008/57/EC Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking)
 • 2009/23/EC (ex-90/384/EEC) Niet-automatische weegwerktuigen
 • 2009/48/EC Speelgoedveiligheid
 • 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Drukvaten van eenvoudige vorm
 • 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gastoestellen
 • 2010/35/EU Vervoerbare drukapparatuur
 • (EU) No 305/2011 Verordening Bouwproducten
 • Besluit 2009/750/EC (implementing Directive 2004/52/EC) Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
 • (EC) No 552/2004 Interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging

 

Nummer 000
Versiedatum zd
Verkorte benaming overzicht landen waar CE markering verplicht is
Nummer 001
Versiedatum 2006
Verkorte benaming Machinerichtlijn
Nummer 002
Versiedatum 2015
Verkorte benaming ATEX apparatuur richtlijn
Nummer 003
Versiedatum
Verkorte benaming ATEX omgeving richtlijn
Nummer 004
Versiedatum 2009
Verkorte benaming Speelgoedrichtlijn
Nummer 005
Versiedatum 2006
Verkorte benaming Laagspanningsrichtlijn
Nummer 006
Versiedatum 2004
Verkorte benaming EMC-richtlijn
Nummer 007
Versiedatum 1997
Verkorte benaming Richtlijn drukapparatuur (PED)
Nummer 008
Versiedatum
Nummer 009
Versiedatum 1993
Nummer 010
Versiedatum 1989